online ehliyet testleri
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
02 KASIM 2013 - TRAFİK VE ÇEVRE
1.
Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sürücü
Soru Açıklaması
2.
Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
Doğru Cevap: "C" Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
9.
Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
02 KASIM 2013 - TRAFİK VE ÇEVRE
11.
Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 10 km/saat daha az
Soru Açıklaması
12.
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
Doğru Cevap: "D" 9
Soru Açıklaması
13.
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
14.
Doğru Cevap: "C" Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
Soru Açıklaması
15.
Doğru Cevap: "D" 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
Soru Açıklaması
16.
Doğru Cevap: "A" 1. aracın doğru geçen araca yol vermediği
Soru Açıklaması
17.
Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hâllerden hangisi park etmeye örnektir?
Doğru Cevap: "B" 5 dakikadan fazla beklemek
Soru Açıklaması
18.
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
Doğru Cevap: "C" Hız kurallarına uyulması
Soru Açıklaması
20.
Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Uygun mesafede mutlaka durması
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
02 KASIM 2013 - TRAFİK VE ÇEVRE
21.
Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" Yavaşlama şeridini
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
Doğru Cevap: "B" Araç tescil belgesi
Soru Açıklaması
23.
Doğru Cevap: "D" Her ikisi de doğrudur.
Soru Açıklaması
24.
Doğru Cevap: "A" Yalnız 4
Soru Açıklaması
25.
Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?
Doğru Cevap: "C" Çevre koruma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.