Trafik ve Çevre

14 Nisan 2012 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları

online ehliyet testleri
1.
Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Şoför
Soru Açıklaması
2.
Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Duraklama
Soru Açıklaması
3.
Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yaya geçidi
Soru Açıklaması
4.
Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
Doğru Cevap: "D" Tehlikeli eğim
Soru Açıklaması
5.
İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
Doğru Cevap: "A" Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
Soru Açıklaması
6.
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "A" Vahşi hayvanlar geçebilir.
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "C" Yayaları ikaz ederek geçmesi
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "B" Sola tehlikeli viraj
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
11.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
12.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
13.
Doğru Cevap: "C" Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
Soru Açıklaması
14.
Doğru Cevap: "D" Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini
Soru Açıklaması
15.
Doğru Cevap: "C" Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu
Soru Açıklaması
16.
Doğru Cevap: "A" Azami hız sınırını
Soru Açıklaması
17.
Doğru Cevap: "C" Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
Soru Açıklaması
18.
Doğru Cevap: "D" Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
Soru Açıklaması
19.
İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Vitesi boşa alarak seyretmesi
Soru Açıklaması
20.
Yerleşim yeri içindeki kavşaklara yaklaşırken, kaç metre mesafe içinde şerit değiştirmek yasaktır?
Doğru Cevap: "A" 30
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
21.
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadırlar?
Doğru Cevap: "A" Trafik görevlisine
Soru Açıklaması
22.
Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "D" 120
Soru Açıklaması
23.
Yerleşim yeri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
Doğru Cevap: "B" Hızını azaltması
Soru Açıklaması
24.
90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 45
Soru Açıklaması
25.
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
26.
Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar
Soru Açıklaması
27.
Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
Soru Açıklaması
28.
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
29.
Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmelidir.
Soru Açıklaması
30.
Doğru Cevap: "D" 3 - 2 - 1
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
31.
Doğru Cevap: "C" 1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi
Soru Açıklaması
32.
Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?
Doğru Cevap: "A" Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli
Soru Açıklaması
33.
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları halinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
Doğru Cevap: "B" Motorsuz taşıt, motorlu taşıta
Soru Açıklaması
34.
Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
Doğru Cevap: "D" Motorun durdurulup el freninin çekilmesi
Soru Açıklaması
35.
Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
Doğru Cevap: "A" Yakını gösteren ışıkların
Soru Açıklaması
36.
Arızalanan aracın ön ve arkasına, 150 metre mesafeden açıkça görülebilecek şekilde aşağıdakilerden hangisinin konulması zorunludur?
Doğru Cevap: "C" Kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?
Doğru Cevap: "B" Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
Soru Açıklaması
38.
Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işaretinin yandığını gören arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?
Doğru Cevap: "A" Aracını durdurmalı
Soru Açıklaması
39.
Doğru Cevap: "B" Geçiş hakkını yayaya vermesi
Soru Açıklaması
40.
Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?
Doğru Cevap: "C" Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi halinde uygun hızla geçmeli
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
41.
Kamyon, kamyonet ve römorklarda, kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
Doğru Cevap: "D" Kasa üzerinin kapalı olması
Soru Açıklaması
42.
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
43.
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
44.
Doğru Cevap: "C" Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
Soru Açıklaması
45.
Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
46.
B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
Doğru Cevap: "D" Motosiklet
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Bir meslek sahibi olmak
Soru Açıklaması
48.
Doğru Cevap: "D" Lastik tekerlekli traktör
Soru Açıklaması
49.
Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?
Doğru Cevap: "B" Gürültü
Soru Açıklaması
50.
Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?
Doğru Cevap: "C" Araçlarını gereksiz yere çalışır halde tutmaları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu