online ehliyet testleri
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
16 MART 2013 - İLK YARDIM
1.
Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?
Doğru Cevap: "D" Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
Soru Açıklaması
2.
Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Organ
Soru Açıklaması
3.
Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
Soru Açıklaması
4.
Bak - Dinle - Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "A" Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?
Doğru Cevap: "B" Atardamar kanamaları
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Doğru Cevap: "A" Şok durumu
Soru Açıklaması
8.
Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
Soru Açıklaması
9.
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "C" En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
Soru Açıklaması
10.
Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?
Doğru Cevap: "D" Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
16 MART 2013 - İLK YARDIM
11.
Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
Doğru Cevap: "A" Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
Soru Açıklaması
12.
Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
Doğru Cevap: "B" Dik oturur şekilde pozisyon vermek
Soru Açıklaması
13.
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ayak kemiğinde kırık olan
Soru Açıklaması
14.
Sindirim yolu zehirlenmelerinde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Besin zehirlenmesi 2 saati geçmiş ise hastanın hemen kusturulması
Soru Açıklaması
15.
Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Şehir içi ve dışı trafikte mecburi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.