2020 Kasım Ehliyet Sınavı Soruları

online ehliyet testleri
1.
Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
Doğru Cevap: "A" Yardımlaşmaya
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi endüksiyon bobininin görevidir?
Doğru Cevap: "D" 12 voltluk akü gerilimini 15.000 - 35.000 volta yükseltmek
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur?
Doğru Cevap: "D" Buji kablolarından birinin çıkmış olması
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "A" Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu
Soru Açıklaması
5.
Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir?
Doğru Cevap: "A" Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
Soru Açıklaması
6.
Bebeklerde dış kalp masajı uygulamasında dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 100
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
Doğru Cevap: "D" Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması
Soru Açıklaması
8.
Köprücük kemiği kırıklarında kazazede hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?
Doğru Cevap: "A" Oturuş
Soru Açıklaması
9.
Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak, aracın rahat ve emniyetli bir şekilde sürülmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Süspansiyon
Soru Açıklaması
10.
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Doğru Cevap: "C" Öndeki aracı geçmemelidir.
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
11.
Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler?
Doğru Cevap: "D" Antifriz
Soru Açıklaması
12.
I. Aracın hızını düşürmek

II. Aracın durma mesafesini artırmak

III. Aracı güvenli bir şekilde durdurmak


Yukarıdakilerden hangileri fren sisteminin görevlerindendir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
13.
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Şerit
Soru Açıklaması
14.
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğine ayrılmış kısmına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Taşıt yolu
Soru Açıklaması
15.
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Koma
Soru Açıklaması
16.
Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?
Doğru Cevap: "D" 150
Soru Açıklaması
17.
Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "D" 50
Soru Açıklaması
18.
Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
Doğru Cevap: "A" Zorunlu mali sorumluluk sigortasının
Soru Açıklaması
19.
Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hâllerden hangisi durmaya örnektir?
Doğru Cevap: "B" Aracın arızalanması nedeniyle durulması
Soru Açıklaması
20.
Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?
Doğru Cevap: "D" Motorlu araç trafik belgesi
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
21.
Bak-Dinle-Hisset yönteminde “Dinle” ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "B" Yaralının soluk sesinin dinlenmesi
Soru Açıklaması
22.
Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
Doğru Cevap: "A" Dolaşım sisteminde
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Emniyet kemeri
Soru Açıklaması
24.
Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
25.
Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması
Soru Açıklaması
26.
Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
Doğru Cevap: "C" Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
Soru Açıklaması
27.
Doğru Cevap: "C" Bisikletin geçebileceğini
Soru Açıklaması
28.
Doğru Cevap: "C" Sola tehlikeli viraja yaklaşıldığını
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
Doğru Cevap: "B" Egzoz susturucusu
Soru Açıklaması
30.
Doğru Cevap: "B" 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
31.
Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Şişliği azaltmak için buz tatbik edilmesi
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?
Doğru Cevap: "A" Gazlı bez
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
Doğru Cevap: "B" Araç tescil belgesi
Soru Açıklaması
34.
Doğru Cevap: "C" Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını
Soru Açıklaması
35.
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
Doğru Cevap: "A" Cildin soğuk ve nemli olması
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
Doğru Cevap: "C" Kaburga kemiği
Soru Açıklaması
38.
Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Alternatör
Soru Açıklaması
39.
Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?
Doğru Cevap: "D" Yakıt-hava karışımı
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisinin bozuk olması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?
Doğru Cevap: "A" Rot ayarının
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
41.
Doğru Cevap: "A" Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Soru Açıklaması
42.
Arızalanan aracın ön ve arkasına, 150 metre mesafeden açıkça görülebilecek şekilde aşağıdakilerden hangisinin konulması zorunludur?
Doğru Cevap: "C" Kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
Doğru Cevap: "A" Uygun vitesle seyredilmesi
Soru Açıklaması
44.
Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması
Soru Açıklaması
45.
Aracın hangi sistemindeki kaçak, akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur?
Doğru Cevap: "B" Elektrik sistemi
Soru Açıklaması
46.
Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Karayolları Trafik Kanunu
Soru Açıklaması
47.
Görevli kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak trafik işaretleri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Yayalara
Soru Açıklaması
48.
Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
49.
Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir?
Doğru Cevap: "C" Minibüs
Soru Açıklaması
50.
Doğru Cevap: "A" Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
123123

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Reklam Engeliyici Algılandı

Lütfen Reklam Algılayıcınızı Kapatıp Tekrar Giriniz.