2020 Mart Ehliyet Sınavı Soruları

online ehliyet testleri
1.
• Hava filtresi
• Enjeksiyon pompası
• Enjektörler

Yukarıda verilen parçalar, motordaki hangi sistemin elemanıdır?
Doğru Cevap: "B" Yakıt sistemi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?
Doğru Cevap: "C" Sürücülerin kurallara uymaması
Soru Açıklaması
3.
İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
Doğru Cevap: "D" Isı enerjisini
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
Doğru Cevap: "C" Yakıt filtresi
Soru Açıklaması
6.
Hangi durumda debriyaj pedalının kullanılması uygun olmaz?
Doğru Cevap: "C" Hızın azaltılması için frenleme anında
Soru Açıklaması
7.
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sürekli yanıp sönmesi, sağa dönüş sinyal lambalarının çalışıyor olduğunu bildirir?
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
8.
Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "D" Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
Doğru Cevap: "A" Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
Soru Açıklaması
10.
• İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.

Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?
Doğru Cevap: "A" Sarı
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
11.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Klimanın açılması
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
Doğru Cevap: "D" İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
Soru Açıklaması
14.
Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işaretinin yandığını gören arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?
Doğru Cevap: "A" Aracını durdurmalı
Soru Açıklaması
15.
Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
Doğru Cevap: "B" Yağlama sistemi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
Soru Açıklaması
17.
Sindirim yolu zehirlenmelerinde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Besin zehirlenmesi 2 saati geçmiş ise hastanın hemen kusturulması
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Konuşabilmesi
Soru Açıklaması
19.
Trafik denetiminde istenmesi halinde, sürücünün göstermek zorunda olduğu belgeler hangileridir?
Doğru Cevap: "B" Tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, sürücü belgesi
Soru Açıklaması
20.
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
Doğru Cevap: "A" Uzağı gösteren ışıkların
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
21.
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
Soru Açıklaması
22.
Doğru Cevap: "A" Köprücük kemiğinin iç kısmına
Soru Açıklaması
23.
Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "B" Yakıt tüketiminin artmasına
Soru Açıklaması
24.
Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "D" 120
Soru Açıklaması
25.
Sindirim yolu zehirlenmelerinde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Besin zehirlenmesi 2 saati geçmiş ise hastanın hemen kusturulması
Soru Açıklaması
26.
Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
Doğru Cevap: "D" Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?
Doğru Cevap: "B" Kalp
Soru Açıklaması
28.
Doğru Cevap: "A" Sola dönülmez
Soru Açıklaması
29.
Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?
Doğru Cevap: "D" Trafik kültüründe birbirini uyarmaya
Soru Açıklaması
30.


Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "C" Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
31.
Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
Soru Açıklaması
32.
Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" İlk yardımcı
Soru Açıklaması
33.


Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
34.
Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
Soru Açıklaması
35.
I. Araç içinde savrulma
II. Araçtan dışarı fırlama
III. Ölüm ve yaralanmalarda artma

Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
36.
Aydınlatma sisteminde kullanılan ampuller sık sık patlıyor ise muhtemel arıza nedir?
Doğru Cevap: "C" Şarj sistemindeki regülatör arızalıdır.
Soru Açıklaması
37.
Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Bulunduğu şeridi izlemeli
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
Soru Açıklaması
39.
“Holger-Nielsen (sırttan bastırma)” metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Ağız-burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında
Soru Açıklaması
40.
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
41.
Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "D" Ön lastiklerin hava basıncı eşit değildir.
Soru Açıklaması
42.
Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - - pozisyonu verilir.

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" baş geri-çene yukarı
Soru Açıklaması
43.
B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
Doğru Cevap: "A" Kamyon
Soru Açıklaması
44.
Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek, içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yağ filtresi
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?
Doğru Cevap: "B" Sürücülerin kurallara uymaması
Soru Açıklaması
46.
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Doğru Cevap: "B" Takip mesafesini artırmalı
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılmaz?
Doğru Cevap: "D" Köprücük kemiğinde
Soru Açıklaması
48.
Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
49.
Taşıt yolundaki işaretlerden hangisi şeridin ileri seyir ve sola dönüş için olduğunu bildirir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
50.
I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engeliyici Algılandı

Lütfen Reklam Algılayıcınızı Kapatıp Tekrar Giriniz.