2020 Mayıs Ehliyet Sınavı Soruları

online ehliyet testleri
1.


Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "D" Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?
Doğru Cevap: "D" Nabzın süratli ve zayıf olması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
Doğru Cevap: "D" Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
Soru Açıklaması
4.
Egzoz gazı zehirlenmesi hangi yolla olur?
Doğru Cevap: "D" Solunum yolu ile
Soru Açıklaması
5.
Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Trafikten men
Soru Açıklaması
6.
Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
Soru Açıklaması
7.
Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
Doğru Cevap: "C" Acil uyarı ışıklarının yakılmasına
Soru Açıklaması
8.
Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "D" Yük taşıtının öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?
Doğru Cevap: "D" Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
11.
Egzoz gazına maruz kalmanın sonucu olarak yetersiz soluyan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "D" Açık havaya çıkarmak
Soru Açıklaması
12.
Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?
Doğru Cevap: "C" Daha kalın
Soru Açıklaması
13.
Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında, dıştan uygulanacak olan atelin boyu ne kadar olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Topuktan kalçaya kadar
Soru Açıklaması
14.
Kavşaklara yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Hızlarını azaltmaları
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır?
Doğru Cevap: "D" Helezon yaylar
Soru Açıklaması
17.
Hangi durumda aracın iki yönüne reflektör (yansıtıcı) konulmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Taşıt yolunda arızalandığında
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir?
Doğru Cevap: "B" Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali
Soru Açıklaması
19.
Doğru Cevap: "C" 1 nolu araca yol vermeli
Soru Açıklaması
20.
Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
Doğru Cevap: "C" Hücre → Doku → Organ → Sistem
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
21.
Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.
Soru Açıklaması
22.
Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 3 - 1 - 4 - 2
Soru Açıklaması
23.
Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
Doğru Cevap: "A" Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
Soru Açıklaması
24.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
25.
Kontrolsüz kavşakta sola dönmek isteyen sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Sağdan gelen araçlara yol vermeli
Soru Açıklaması
26.
Doğru Cevap: "C" Vites kutusu
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hava filtresi kontrolü
Soru Açıklaması
28.
Burkulmalarda ağrı ve şişliği azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Buz konulmalıdır.
Soru Açıklaması
29.
I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması


Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
31.
Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?
Doğru Cevap: "C" Ön kol kemiği kırığı
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "B" Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
Soru Açıklaması
33.
Kalbe yakın yerdeki bir kanamada, kalbin atışına bağlı kesik kesik fışkırma tarzında görülen kanama çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Atardamar kanaması
Soru Açıklaması
34.
Park halindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
Soru Açıklaması
35.
Doğru Cevap: "D" I - II - III
Soru Açıklaması
36.
Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?
Doğru Cevap: "A" 10
Soru Açıklaması
37.
Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
Doğru Cevap: "A" 15
Soru Açıklaması
38.
ABS fren sistemi, tekerleklerin frenleme sırasında kilitlenmesini önler. Buna göre ABS fren sistemi, frenleme sırasında aşağıdakilerden hangilerini azaltır?
I- Aracın yol üzerinde kaymasını
II- Trafik kazası riskini
III- Direksiyon hâkimiyetini
Doğru Cevap: "A" I – II
Soru Açıklaması
39.
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
Doğru Cevap: "D" 9
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisinin bozulması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?
Doğru Cevap: "A" Rot ayarının
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
41.
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
Doğru Cevap: "B" Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
Soru Açıklaması
42.
Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.
Soru Açıklaması
43.
Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
Doğru Cevap: "C" Elektrolit seviyesine
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
Doğru Cevap: "A" Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması
Soru Açıklaması
45.
Taşıt yolu üzerine çizilen "devamlı yol çizgisi" sürücüye neyi bildirir?
Doğru Cevap: "A" Öndeki araçların geçilemeyeceğini
Soru Açıklaması
46.
Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
Doğru Cevap: "C" Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
Soru Açıklaması
47.
Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
Doğru Cevap: "A" Yakını gösteren ışıkların
Soru Açıklaması
48.
Motorda hava filtresinin görevi nedir?
Doğru Cevap: "C" Silindire alınan havayı temizlemek
Soru Açıklaması
49.
Doğru Cevap: "D" 40
Soru Açıklaması
50.
Doğru Cevap: "B" Sıkıştırma zamanı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
123123

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Reklam Engeliyici Algılandı

Lütfen Reklam Algılayıcınızı Kapatıp Tekrar Giriniz.