2020 Nisan Ehliyet Sınavı Soruları

online ehliyet testleri
1.
Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
Doğru Cevap: "A" Ayak tabanına
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir?
Doğru Cevap: "A" Aks
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi, kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "C" Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
Soru Açıklaması
4.
Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Rentek manevrası
Soru Açıklaması
5.


Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?
Doğru Cevap: "B" Koma
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "B" Hızını azaltmak
Soru Açıklaması
7.
" Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
Soru Açıklaması
8.
Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

Doğru Cevap: "A" Ambulans
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "C" II - I - III
Soru Açıklaması
10.
Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
Doğru Cevap: "B" Yağlama sistemi
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
11.
Aksine bir işaret bulunmadıkça, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "C" 110
Soru Açıklaması
12.
Doğru Cevap: "B" 1. araca yol vermelidir.
Soru Açıklaması
13.
Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" I. yanlış, II. doğru
Soru Açıklaması
14.
Uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
Doğru Cevap: "B" Marş motorunun
Soru Açıklaması
15.
Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
16.
Doğru Cevap: "D" 3 - 2 - 1
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
Soru Açıklaması
18.
Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Karayolları Trafik Kanunu
Soru Açıklaması
19.
Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en çok iki römorktan oluşan taşıtlara ne denir?
Doğru Cevap: "B" Taşıt katarı
Soru Açıklaması
20.
 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
21.
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk
Soru Açıklaması
22.
Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?
Doğru Cevap: "C" Daha kalın
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Görev hâli dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
Soru Açıklaması
24.
Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?
Doğru Cevap: "A" 10
Soru Açıklaması
25.
Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "A" Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir.
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?
Doğru Cevap: "C" Dilin geriye kaçması
Soru Açıklaması
27.
Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?
Doğru Cevap: "D" Kaburga kemiğinde kırık olan
Soru Açıklaması
29.
Okul taşıtının arkasındaki DUR işaretinin yandığını gören, arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?
Doğru Cevap: "A" Aracını durdurmalıdır.
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Bağlantı yollarında seyrederken
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
31.
Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Terleme sonucu aşırı su ve tuz kaybı olması
Soru Açıklaması
32.
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 50
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "B" Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
Soru Açıklaması
34.
Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
Doğru Cevap: "A" İtfaiye aracı
Soru Açıklaması
36.
Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "B" Yakıt tüketiminin artmasına
Soru Açıklaması
37.
Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
Doğru Cevap: "C" Motor aşırı ısınarak zarar görür.
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
39.
Kontrolsüz kavşakta sola dönmek isteyen sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Sağdan gelen araçlara yol vermeli
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi etkili bir frenleme yapılamamasına neden olur?
Doğru Cevap: "C" Balataların ve fren sisteminin aşırı ısınması
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
41.
Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
Doğru Cevap: "A" 15
Soru Açıklaması
42.
Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Aynı
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Ağır kanamalı olan
Soru Açıklaması
44.
I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması


Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
45.
Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Bulunduğu şeridi izlemelidir.
Soru Açıklaması
46.
Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?
Doğru Cevap: "C" Triger kayışının
Soru Açıklaması
47.
Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Organ
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "A" Yarı oturur pozisyon verilmesi
Soru Açıklaması
49.
Doğru Cevap: "A" I - II - III
Soru Açıklaması
50.
Hangi durumda aracın iki yönüne reflektör (yansıtıcı) konulmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Taşıt yolunda arızalandığında
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
123123

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Reklam Engeliyici Algılandı

Lütfen Reklam Algılayıcınızı Kapatıp Tekrar Giriniz.