2020 Ocak Ehliyet Sınavı Soruları

online ehliyet testleri
1.
Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır.

 

Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi
Soru Açıklaması
2.
Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
Doğru Cevap: "B" Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
Soru Açıklaması
3.
Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır?
Doğru Cevap: "D" Trafik kültüründe birbirini uyarmaya
Soru Açıklaması
4.
Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Diğergamlık
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
Doğru Cevap: "A" Dikkatin dağılması
Soru Açıklaması
6.
I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

 

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?
Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
Doğru Cevap: "B" Motor
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?
Doğru Cevap: "A" Benzin
Soru Açıklaması
9.
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

Doğru Cevap: "C" Soğutma suyu sıcaklığını
Soru Açıklaması
10.
Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
Doğru Cevap: "D" Düzensiz, tekleyerek
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
11.
Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.

 

Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
Doğru Cevap: "B" Antifriz
Soru Açıklaması
12.
Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
Doğru Cevap: "A" Araç bir tarafa çeker.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?
Doğru Cevap: "C" Kısa devre olduğunda sistemi korumak
Soru Açıklaması
14.
Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "D" Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
Soru Açıklaması
15.
Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Eskimiş bujiler değiştirilmeli
Soru Açıklaması
16.
Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?
Doğru Cevap: "D" Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma
Soru Açıklaması
17.
Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?
Doğru Cevap: "C" Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
Soru Açıklaması
18.
Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?
Doğru Cevap: "A" Banket
Soru Açıklaması
19.
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Doğru Cevap: "B" Kontrolsüz demir yolu geçidini
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
21.
Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
22.


Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Yavaşlamalı, sağ şeride girmeli
Soru Açıklaması
23.
Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
24.
Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken öndeki aracı geçmesi
Soru Açıklaması
25.
Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "C" 60
Soru Açıklaması
26.


Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İki yönlü yollarda karşıdan gelen trafik dâhil, yolu kullananların tümü için tehlike yaratacak şekilde kullanacağı şeridin görüşe kapalı olması
Soru Açıklaması
27.
Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Geniş bir kavisle dönmesi
Soru Açıklaması
28.


Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 2 - 3 - 1
Soru Açıklaması
29.
• Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.
• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.
• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?
Doğru Cevap: "C" İtfaiye
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Aracın terk edilmesi hâlinde camlarının açık bırakılması
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
31.
Geceleyin otoyolda seyir hâlindeyken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Yakını gösteren
Soru Açıklaması
32.
Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması
Soru Açıklaması
33.
I. Motosiklet
II. Elektrikli bisiklet
III. Lastik tekerlekli traktör
IV. Üç tekerlekli yük motosikleti

 

Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?
Doğru Cevap: "A" I ve II.
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?
Doğru Cevap: "B" Yol zemininin gevşek olması
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" Otobüs
Soru Açıklaması
36.
2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
37.
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir.

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yolun genişliği
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
Doğru Cevap: "D" Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
Doğru Cevap: "D" İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
Soru Açıklaması
40.
Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak - - - - değerlendirmesi yapılır.

 

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" bilinç durumu
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
41.
I. El freninin çekilmesi
II. Kontağın kapatılması
III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması

 

Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
42.
• Bir el alına yerleştirilir.
• Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
• Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

 

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Baş geri-çene yukarı pozisyonu
Soru Açıklaması
43.
Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?
Doğru Cevap: "A" 10
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?
Doğru Cevap: "B" Tam tıkanma yaşadığında
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "C" Açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "A" Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "D" Bölgenin nabzının, deri renginin ve ısısının kontrol edilmesi
Soru Açıklaması
49.
Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Bayılma
Soru Açıklaması
50.
Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rentek manevrası
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engeliyici Algılandı

Lütfen Reklam Algılayıcınızı Kapatıp Tekrar Giriniz.