2020 Temmuz Ehliyet Sınavı Soruları

online ehliyet testleri
1.
Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fren müşiri arızalıdır.
Soru Açıklaması
2.
Belirli araçların, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?
Doğru Cevap: "D" Geçiş üstünlüğü
Soru Açıklaması
3.
Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir. Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Bildirme
Soru Açıklaması
4.
Tek yönlü iki şeritli yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidir.
Soru Açıklaması
5.
I- Tam gazdan kaçınmak
II- Ani hızlanmalardan kaçınmak
III- Aynı vitesle uzun zaman gitmekten kaçınmak

"Motor Alıştırma Periyodu" olarak adlandırılan rodaj döneminde, yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?
Doğru Cevap: "B" Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması
Soru Açıklaması
7.
Akünün iki kutup başına, aynı anda bir madeni parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
Doğru Cevap: "D" Akü kısa devre olur patlar.
Soru Açıklaması
8.


Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Bu bölgede azami 30 kilometre/saat hızla gitmesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
Doğru Cevap: "C" Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir?
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
11.
Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Marş zamanı
Soru Açıklaması
13.
Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yangın söndürme cihazı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
Doğru Cevap: "B" Sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek
Soru Açıklaması
15.
Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Şişliği azaltmak için buz tatbik edilmesi
Soru Açıklaması
16.
Doğru Cevap: "D" I - II - III
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
Doğru Cevap: "A" Kol kemiği kırık olan
Soru Açıklaması
18.
• Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması
• Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması

 

Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
Doğru Cevap: "D" Aracın daha az yakıt tüketmesi
Soru Açıklaması
19.
Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir?
Doğru Cevap: "B" Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
21.
Aşağıdaki yaralılardan hangisi kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Omurga kırığı olan
Soru Açıklaması
22.
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "C" Aracın hızına göre uygun viteste gidilir.
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
Doğru Cevap: "A" Kırmızı ışıkta geçmek
Soru Açıklaması
24.
Doğru Cevap: "B" Baş yaralanması
Soru Açıklaması
25.
Fren hidroliğinin seviyesi hangi bakımda kontrol edilir?
Doğru Cevap: "A" Günlük
Soru Açıklaması
26.
Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
27.
Motorda yağlama sisteminin amacını aşağıdakilerden hangisi açıklar?
Doğru Cevap: "C" Aşınmayı azaltmak ve soğumayı sağlamak
Soru Açıklaması
28.
Aracın belli bir mesafede gidebileceği kadar yakıtın araç üzerinde bulundurulmasına yarayan parça hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yakıt deposu
Soru Açıklaması
29.
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "A" Gabarinin aşılması
Soru Açıklaması
30.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
31.
Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır.

Buna göre,

I. Boyun
II. Koltuk altı
III. Köprücük kemiği üzeri

verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
Doğru Cevap: "A" Burnundan ve kulağından kanaması olanlarda
Soru Açıklaması
33.
Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak
Soru Açıklaması
34.
Doğru Cevap: "A" Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
Soru Açıklaması
35.
• Bir el alına yerleştirilir.
• Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
• Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

 

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Baş geri-çene yukarı pozisyonu
Soru Açıklaması
36.
Kavşaklara yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Hızlarını azaltmaları
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
Doğru Cevap: "C" Hava filtresinin değiştirilmesi
Soru Açıklaması
38.
Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Duran aracı sabitlemektir.
Soru Açıklaması
39.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
41.
Güvenli bir geçiş yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Geçilecek aracın markasının
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Araç bakım kartı
Soru Açıklaması
43.
I- Yanıklar
II- Kas krampları ve kırıklar
III- Kalp ve solunum durması

Yukarıda verilenlerden hangileri elektrik çarpması sonucu oluşabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
44.
Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Takip mesafesini artırması
Soru Açıklaması
45.
Doğru Cevap: "B" Motosiklet
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
Doğru Cevap: "B" Sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?
Doğru Cevap: "A" Direksiyonun titremesi
Soru Açıklaması
48.
“88-89 kuralı” olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Takip mesafesi
Soru Açıklaması
49.
Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?
Doğru Cevap: "B" Kısmi tıkanma
Soru Açıklaması
50.


Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?
Doğru Cevap: "B" Koma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
123123

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Reklam Engeliyici Algılandı

Lütfen Reklam Algılayıcınızı Kapatıp Tekrar Giriniz.