2021 Mart Ehliyet Sınavı Soruları

online ehliyet testleri
1.
Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "C" Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
Soru Açıklaması
2.
Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "A" Cisim çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru Açıklaması
3.
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
Doğru Cevap: "A" Dönüş işareti
Soru Açıklaması
4.
“Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.”

Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
Doğru Cevap: "C" Maddi hasarlı kazalarda
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
6.
Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
Soru Açıklaması
7.
Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Atık
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
9.
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "A" Gabarinin aşılması
Soru Açıklaması
10.
Trafik, aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Araçların, yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hal ve hareketleridir.
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
11.
Araçlarda arka camın rezistanslı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Camda oluşan donma ve buğulanmayı önlemek
Soru Açıklaması
12.
Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?
Doğru Cevap: "D" Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği
Soru Açıklaması
13.
Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak, aracın rahat ve emniyetli bir şekilde sürülmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Süspansiyon
Soru Açıklaması
14.
2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Sürücü
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "B" Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
Soru Açıklaması
16.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
17.
Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?
Doğru Cevap: "C" Soğutma suyuna
Soru Açıklaması
18.
Doğru Cevap: "D" I - II - III
Soru Açıklaması
19.
Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
20.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
21.
Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleleri yapabilmek için
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?
Doğru Cevap: "C" Akciğer
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
Doğru Cevap: "C" Hava filtresinin değiştirilmesi
Soru Açıklaması
24.
Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Yakını gösteren ışıklar
Soru Açıklaması
25.
Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hallerde kullanılamaz?
Doğru Cevap: "A" Görev hali dışında
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde
Soru Açıklaması
27.
Doğru Cevap: "C" Yolcuların rahat ve güvenli yolculuk yaptığı
Soru Açıklaması
28.
Trafik kazası geçiren kişiler;

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.


Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" I. doğru, II. yanlış
Soru Açıklaması
29.
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

Doğru Cevap: "B" Aks
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "A" Krizin kendiliğinden geçmesinin beklenmesi
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
31.
Doğru Cevap: "D" I - II - III
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi aracın günlük bakımında yapılması gerekenlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Rölanti ayarı
Soru Açıklaması
33.
Güneş çarpmasında, hastaya aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "C" Vücudu serinletilir.
Soru Açıklaması
34.
Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
Doğru Cevap: "B" Yağlama sistemi
Soru Açıklaması
35.

Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?


I. Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması

II. Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi

III. Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
36.
Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hararet göstergesi
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir?
Doğru Cevap: "A" Silindirdeki yakıt-hava karışımını ateşlemek
Soru Açıklaması
38.
Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
Doğru Cevap: "A" İki şeridi birden kullanması
Soru Açıklaması
39.
Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Hızlarını artırmaları
Soru Açıklaması
40.
Motorlar, zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır?
Doğru Cevap: "C" İki ve dört zamanlı
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
41.
Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?
Doğru Cevap: "D" 5
Soru Açıklaması
42.
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadırlar?
Doğru Cevap: "A" Trafik görevlisine
Soru Açıklaması
43.
Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hava yolunu açmak
Soru Açıklaması
44.
Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en fazla ne kadar yaklaşılır?
Doğru Cevap: "A" Takip mesafesi kadar
Soru Açıklaması
45.
Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Araçlardan kesinlikle çıkarılmaz.
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?
Doğru Cevap: "C" Dilin geriye kaçması
Soru Açıklaması
47.
Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
Doğru Cevap: "A" Yakını gösteren ışıkların
Soru Açıklaması
48.
Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse, üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 2,5
Soru Açıklaması
49.
Araç hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "B" El freni çekilidir.
Soru Açıklaması
50.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Daha Fazla Göster

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engeliyici Algılandı

Lütfen Reklam Algılayıcınızı Kapatıp Tekrar Giriniz.