22 Ekim 2011 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları

online ehliyet testleri
1.
Doğru Cevap: "D" I - II - III
Soru Açıklaması
2.
Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kara yolu
Soru Açıklaması
3.
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
Doğru Cevap: "A" Geçiş hakkı
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "C" Tali yol
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "B" Yeşil
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "B" Kaygan
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "D" 200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "C" Hızını azaltmalıdır.
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
11.
Doğru Cevap: "A" Kamyonlar için geçme yasağı sonunu
Soru Açıklaması
12.
Doğru Cevap: "B" Kamyonun giremeyeceğini
Soru Açıklaması
13.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
14.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
15.


Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
16.
Doğru Cevap: "D" Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki hallerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
Doğru Cevap: "C" Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
Soru Açıklaması
18.
Doğru Cevap: "A" 1 numaralı şeridi
Soru Açıklaması
19.
Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Takip mesafesini artırması
Soru Açıklaması
20.
Doğru Cevap: "C" 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
21.
Doğru Cevap: "C" 110
Soru Açıklaması
22.
Doğru Cevap: "A" Hızını azaltması
Soru Açıklaması
23.
Doğru Cevap: "D" 40
Soru Açıklaması
24.
Doğru Cevap: "B" 1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
Soru Açıklaması
25.
Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar
Soru Açıklaması
26.
Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs sürücüsü ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Bir gözcü bulundurmalı
Soru Açıklaması
27.
Doğru Cevap: "C" Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
Soru Açıklaması
28.
Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Geçiş hakkı kuralına uyulması
Soru Açıklaması
29.
Doğru Cevap: "A" 1 numaralı araca yol vermeli
Soru Açıklaması
30.
Doğru Cevap: "B" 2 numaralı araç
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
31.
Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hallerde kullanılamaz?
Doğru Cevap: "A" Görev hali dışında
Soru Açıklaması
32.
Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
Soru Açıklaması
33.
Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
34.
Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Yakını gösteren ışıkları
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
Doğru Cevap: "B" Hız kurallarına uyulması
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?
Doğru Cevap: "C" Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
Soru Açıklaması
37.
Okul taşıtının arkasındaki DUR işaretinin yandığını gören arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?
Doğru Cevap: "A" Aracını durdurmalı
Soru Açıklaması
38.
Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Yayaları ikaz ederek geçmeleri
Soru Açıklaması
39.
Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "C" Öndeki aracın geçilmesi
Soru Açıklaması
40.
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "A" Gabarinin aşılması
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
41.
Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" Yavaşlama şeridini
Soru Açıklaması
42.
Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
Doğru Cevap: "D" Yavaşlamalı, gerektiğinde durup yayaya yardımcı olmalı
Soru Açıklaması
43.
Doğru Cevap: "A" Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
Soru Açıklaması
44.
Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
45.
C sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
Doğru Cevap: "C" Kamyon
Soru Açıklaması
46.
Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
Doğru Cevap: "A" Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
Soru Açıklaması
47.
Doğru Cevap: "D" I - II - III
Soru Açıklaması
48.
Doğru Cevap: "B" Lastik tekerlekli traktör
Soru Açıklaması
49.
Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?
Doğru Cevap: "D" Çevre koruma
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?
Doğru Cevap: "C" Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engeliyici Algılandı

Lütfen Reklam Algılayıcınızı Kapatıp Tekrar Giriniz.