online ehliyet testleri
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
22 MART 2015 - İLK YARDIM
1.
İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Temel yaşam desteği sağlamak
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
Doğru Cevap: "B" Kaburga kemiği
Soru Açıklaması
3.
İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?
Doğru Cevap: "D" Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına
Soru Açıklaması
4.
Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi, bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?
Doğru Cevap: "A" Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
Doğru Cevap: "D" Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
Soru Açıklaması
6.
İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
Doğru Cevap: "B" Beyin kanaması
Soru Açıklaması
7.
El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması
Soru Açıklaması
8.
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
Doğru Cevap: "A" Koma
Soru Açıklaması
9.
"Holger-Nielsen" (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Ağız-burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında
Soru Açıklaması
10.
Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?
Doğru Cevap: "B" Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
22 MART 2015 - İLK YARDIM
11.
Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
Soru Açıklaması
12.
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ayak kemiğinde kırık olan
Soru Açıklaması
13.
Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.