online ehliyet testleri
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
26 ARALIK 2009 - TRAFİK VE ÇEVRE
1.
Aşağıdakilerden hangisi Başbakan’ın başkanlığında, kara yolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan kuruldur?
Doğru Cevap: "A" Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu
Soru Açıklaması
2.
Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kara yolu
Soru Açıklaması
3.
İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alana ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kavşak
Soru Açıklaması
4.
Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en çok 8 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Otomobil
Soru Açıklaması
5.
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
Doğru Cevap: "D" Harekete hazırlanmasını
Soru Açıklaması
6.
Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
Doğru Cevap: "A" Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
Soru Açıklaması
7.
Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği yavaşlatma talimatıdır?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "C" Yolda yapım çalışması vardır
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "D" Sola tehlikeli viraj
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "C" Dönel kavşak yaklaşımı
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
26 ARALIK 2009 - TRAFİK VE ÇEVRE
11.
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demiryolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
12.
Doğru Cevap: "A" Yük taşıtının öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu
Soru Açıklaması
13.
Doğru Cevap: "D" Azami hız sınırını
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi taşıt trafiğine kapalı yol işaretidir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
16.
Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir.
Buna göre hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
17.
Doğru Cevap: "C" Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
Soru Açıklaması
18.
Taşıt yolu üzerindeki işaretlerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
19.
Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde; 0,50 promilin üstünde alkollü olduğu üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
Doğru Cevap: "D" 5 yıl
Soru Açıklaması
20.
Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?
Doğru Cevap: "D" 45
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
26 ARALIK 2009 - TRAFİK VE ÇEVRE
21.
Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?
Doğru Cevap: "C" En soldaki
Soru Açıklaması
22.
Doğru Cevap: "A" Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi
Soru Açıklaması
23.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
24.
“88-89 kuralı” olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Takip mesafesi
Soru Açıklaması
25.
Doğru Cevap: "A" Devamlı yol çizgisi
Soru Açıklaması
26.
Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Geriyi görüş aynasından geçilen araç görülünceye kadar
Soru Açıklaması
27.
Doğru Cevap: "B" 2 nolu araç
Soru Açıklaması
28.
Doğru Cevap: "B" Geçiş hakkını yayaya vermesi
Soru Açıklaması
29.
Doğru Cevap: "A" 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
26 ARALIK 2009 - TRAFİK VE ÇEVRE
31.
Doğru Cevap: "B" 1 numaralı araç 2 numaralı araca yol vermelidir.
Soru Açıklaması
32.
Taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "A" Yolcu indirmek ve bindirmek
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi “park etme” kuralıdır?
Doğru Cevap: "D" Park yerindeki araçların çıkışını engellememek
Soru Açıklaması
34.
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, geceleri ışıkların kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
Soru Açıklaması
36.
Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Yayaları ikaz ederek geçmeleri
Soru Açıklaması
37.
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Gabarinin aşılması
Soru Açıklaması
38.
Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "A" 100
Soru Açıklaması
39.
Doğru Cevap: "D" I - II - III
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
Doğru Cevap: "A" Araç tescil belgesinin
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
26 ARALIK 2009 - TRAFİK VE ÇEVRE
41.
Aşağıdaki hallerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?
Doğru Cevap: "C" Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
Soru Açıklaması
42.
“D” sınıfı sürücü belgesi olan sürücü aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
Doğru Cevap: "B" Çekici
Soru Açıklaması
43.
5537 sayılı Kanun’a göre hangi yıldan sonra, A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücü belgesini almak için sekiz yıllık ilköğretimi bitirme şartı aranacaktır?
Doğru Cevap: "C" 2011
Soru Açıklaması
44.
Trafik denetiminde istenmesi halinde, sürücünün göstermek zorunda olduğu belgeler hangileridir?
Doğru Cevap: "B" Tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, sürücü belgesi
Soru Açıklaması
45.
Ölümcül trafik kazasına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?
Doğru Cevap: "D" İlk yardım önlemlerini almaları
Soru Açıklaması
46.
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
47.
Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "B" Para cezası ve ceza puanı
Soru Açıklaması
48.
Araç kornalarının kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Uyarı amacı dışında kullanılması
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etkiler?
Doğru Cevap: "A" Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
Soru Açıklaması
50.
Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Araçlardan kesinlikle çıkarılmaz.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.