online ehliyet testleri
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
29 AĞUSTOS 2015 - İLK YARDIM
1.
I. Alkol veya madde bağımlılığı
II. Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III. Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı


Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzda hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
Doğru Cevap: "A" Solunum sistemi
Soru Açıklaması
3.
Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?
Doğru Cevap: "D" Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
Soru Açıklaması
5.
Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir?
Doğru Cevap: "B" 12 - 20
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Reflekslerin güçlü olması
Soru Açıklaması
7.
Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Göğüs kemiğinin ortası ---> 5 cm
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?
Doğru Cevap: "B" Ayakları yüksekte tutup sırtüstü yatırmak
Soru Açıklaması
9.
Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Kısa, öz ve anlaşılır
Soru Açıklaması
10.
Köprücük kemiği kırıklarında kazazede hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?
Doğru Cevap: "A" Oturuş
Soru Açıklaması
online ehliyet testleri
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
29 AĞUSTOS 2015 - İLK YARDIM
11.
Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
Doğru Cevap: "C" Solunum zorluğu çeken
Soru Açıklaması
12.
Egzoz gazına maruz kalmanın sonucu olarak yetersiz soluyan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "A" Açık havaya çıkarmak
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "B" Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.